De verloskunde academies Amsterdam enGroningen zijn vorig jaar de Deliver studie(Data EersteLIjns VERloskunde) gestart. Dezestudie heeft als doel de actuele verloskundigezorgvraag en zorgverlening te beschrijven. Dekwaliteit, de organisatie en de bereikbaarheidvan de eerstelijns verloskundige zorg wordt inkaart gebracht. Gedurende een jaar verzamelende onderzoekers op verschillende manierengegevens bij cliënten, verloskundigen en ketenpartners.In 2008 verscheen in dit tijdschrifteen artikel over de achtergronden van dezebelangwekkende studie[1]. Hieronder leest u– in een gesprek met Evelien Spelten, projectleideren Stefan zum Vörde, verloskundige -,over de voortgang en over de ervaringen vaneen deelnemende verloskundigen.De tweede projectleider Trudy Klomp konhelaas niet aan het gesprek deelnemen.De verloskunde academies Amsterdam enGroningen zijn vorig jaar de Deliver studie(Data EersteLIjns VERloskunde) gestart. Dezestudie heeft als doel de actuele verloskundigezorgvraag en zorgverlening te beschrijven. Dekwaliteit, de organisatie en de bereikbaarheidvan de eerstelijns verloskundige zorg wordt inkaart gebracht. Gedurende een jaar verzamelende onderzoekers op verschillende manierengegevens bij cliënten, verloskundigen en ketenpartners.In 2008 verscheen in dit tijdschrifteen artikel over de achtergronden van dezebelangwekkende studie[1]. Hieronder leest u– in een gesprek