Op dit moment bieden de hogeschool InHolland, Haarlem en de hogeschool Fontys, Eindhoven opleidingen aan tot verloskundig echoscopist. Deze echoscopisten werken zowel in de eerste als tweede lijn. Deze opleidingen zijn praktijkgericht. De stages, waarin studenten motorische vaardigheden aanleren, zijn ingebed in een gedegen theoretisch kader.
Reeds werkzame verloskundigen en echoscopisten kunnen door middel van vele, doorgaans ééndaagse, cursussen en symposia op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in hun vakgebied.