Het percentage volwassenen in de wereld met overgewicht en obesitas is sinds de jaren 80 van de vorige eeuw dramatisch toegenomen. In 2008 kampten 1,4 miljard volwassenen van 20 jaar of ouder met overgewicht. Hiervan hadden respectievelijk 300 miljoen mannen en 200 miljoen vrouwen obesitas. Aangezien het risico om diabetes gravidarum te ontwikkelen sterk verhoogd is bij vrouwen met overgewicht en obesitas, heeft dit potentieel consequenties voor de prevalentie van aangeboren afwijkingen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat hoe hoger de BMI is, des te lager de sensitiviteit is van echoscopisch onderzoek om deze afwijkingen te detecteren. Meerdere studies hebben associaties gevonden tussen een verhoogde maternale BMI en suboptimale visualisatie van de foetus. In dit stuk beschrijven wij het effect van maternale habitus op het voorkomen van congenitale afwijkingen en op de detectie van afwijkingen tijdens de twintigwekenecho. Ook bespreken we de counseling en enkele technische aspecten die van belang zijn bij het verrichten van echoscopisch onderzoek bij obese vrouwen. Ten slotte geven we enkele praktische tips die het scannen van deze patiënten kan vergemakkelijken

Gezien de toename in prevalentie van obesitas bij zwangere vrouwen zal de impact van de BMI op echoscopische visualisatie van de foetale anatomie steeds groter worden. Gezien de verhoogde kans op afwijkingen in de zwangere met obesitas is het verkrijgen van adequate echoscopische beelden juist in deze vrouwen belangrijk.

Tijdens de counseling voorafgaand aan de echo zal met de zwangere besproken moeten worden dat de beeldkwaliteit sterk afhankelijk is van de maternale habitus. Ondanks het toepassen van de praktische en technische suggesties zoals hierboven besproken, zal het beeld van veel patiënten suboptimaal blijven. Dit kan tot gevolg hebben dat afwijkingen worden gemist.