Stageplaatsen binnen verloskundige praktijken zijn essentieel bij deopleiding tot verloskundige.Vijftig procent van de opleiding vindt tijdens de stages plaats. Het isdus logisch dat de opleidingen hoge eisen stellen aan de kwaliteit vande stageplaats. Die eisen gaan binnenkort gehonoreerd worden doorpraktijken te accrediteren met een opleidingsbevoegdheid. Dat verleentstatus aan de praktijk, versterkt de kwaliteit van de verloskundige zorg,biedt garanties aan de student en garandeert de opleidingen dat zij hunstudenten aan de juiste opleiders toevertrouwen.