Baringspijn kan angst veroorzaken. Muziek heeft een bewezen effect op pijn- en angstreductie. De Music Care, een muziek app is hier speciaal voor ontwikkeld en is gebaseerd op principes van hypnose en ontspanning. De app heeft een bewezen effect op pijn- en angst vermindering bij medische ingrepen, bij chronische, acute en neurologische pijn, bij dementie en bij ontstekingsprocessen.

Deze Franse observatie studie onderzocht het effect van de Music Care app bij 62 vrouwen opgenomen in een Franse kliniek voor een (premature) partus. Alle participanten luisterden, met een koptelefoon, minimaal één keer naar de muziekinterventie durante partu. De interventie duurde 20 minuten en participanten hadden de keuze uit 20 verschillende soorten muziek.

Het doel van de interventie was om met het ritme van de muziekopname de hartslag te beïnvloeden en vervolgens ontspanning te bewerkstelligen door afname van het muziek tempo, afname van het aantal te horen instrumenten en volumevermindering. Merendeel van de participanten koos voor Indiase muziek en akoestische gitaarmuziek.

Participanten scoorden de mate van hun pijn- en angstbeleving voor en na de interventie met een visuele analoge schaal van 0 tot 10. De gemiddelde pijn score vòòr de interventie was 3,68 (Standaard Deviatie (SD) 2,99) en na de interventie 2,95 (SD 3,22). De gemiddelde angst score vòòr de interventie was 4,10 (SD 3,14) en na de interventie 2,31 (SD 2,66). Er was een significante afname van zowel pijn (p .022) als angst (p .001) tijdens de baring.

De auteurs concluderen dat deze resultaten suggereren dat een interventie zoals Music Care, die eenvoudig en goedkoop te implementeren is, mogelijk effectief kan zijn voor de reductie- en angstvermindering van barende vrouwen. Een grootschalig onderzoek is noodzakelijk om de effectiviteit verder te onderzoeken.

Deze app is via de Appstore te downloaden https://itunes.apple.com/nl/app/music-care/id849636644?mt=8