Op 22 januari jl. promoveerde verloskundige
Ank de Jonge aan de Universiteit van
Nijmegen met haar proefschrift ‘Birthing
positions revisted, examining the evidence for
a routine practice‘. Hierin onderzoekt zij de
invloed van de horizontale en verticale
baringshouding op verschillende barings –
uitkomsten. Zij komt onder meer tot de
conclusie dat er geen goede argumenten zijn
voor het standaard gebruik van de rugligging
tijdens de uitdrijving.
 
Voorafgaand aan haar verdediging en promotie werd een
symposium gehouden met als rode draad: hoe kunnen
verloskundigen bijdragen aan een optimale bevalling?
Het werd een inspirerende dag waarin de sprekers in het
ochtendprogramma verloskundigen stimuleerden tot
kritische reflectie op de invulling van hun vak.
’s Middags boden workshops praktische tips en trucs
voor de begeleiding tijdens de baring: de toepassing van
diverse handgrepen, baringshoudingen, waterbevalling,
haptonomie en er werd geoefend met de perinatale audit.