Samenvatting
Onlangs verschenen in de media berichten over een wonderpil voor vrouwen die lijden aan of gebukt gaan onder een gebrek aan seksueel verlangen. Wonderpillen en vrouwelijk seksueel verlangen, dat vraagt om reflectie. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van verminderd seksueel verlangen dient rekening te worden gehouden met factoren die van invloed zijn op het seksuele functioneren zoals leeftijd, geslacht en levenswijze en moet er sprake zijn van persoonlijk of interpersoonlijk lijden. Dat lijden ligt doorgaans niet in een gemis aan seksuele prikkeling of satisfactie, maar in andere, vooral interpersoonlijke domeinen. En uitgerekend de motivatie om te vrijen en nog veel meer die interpersoonlijke en situationele factoren blijven bij een puur farmacologische benadering buiten beeld… Daarmee rijst de vraag wat deze medicatie dan in feite oplost. Advies luidt om in geval van verminderd seksueel verlangen het stel in plaats van de vrouw alleen te behandelen en medisch-farmacologische interventies, hoe vernuftig bedacht ook, te allen tijde in te bedden in partnerrelatie-therapeutische, sekstherapeutische en cognitieve interventies.