Op 7 en 8 oktober jl. werd in Brussel het aller-eerste preconceptiecongres gehouden opEuropees niveau. Dit initiatief kwam van deBelgische Vereniging van FranssprekendeGynaecologen (GGOLFB) en ONE, het kantoorvoor geboorte en jeugd van Franstalig België.Op dit congres kwamen verloskundigen,gynaecologen, sociaal wetenschappelijke enandere onderzoekers bijeen om de voortgangvan preconceptiezorg in Europa met elkaar tebespreken, maar ook om ideeën uit te wisselenen recente onderzoeksresultaten met elkaar tedelen. Hieronder volgt een verslag van ditcongres.