De kwaliteit van de gezondheidszorg verschilt tussen ziekenhuizen in Nederland. Niet alleen diagnostiek en therapiekeuze verschillen bij vergelijkbare ziektebeelden, maar ook in resultaten of uitkomsten van de zorg wordt variatie gezien.

In de rubriek zullen opvallende verschillen in richtlijnen besproken worden, maar het beoogde doel van deze exercitie is niet om een ‘goede’ of ‘foute’ praktijkvoering aan te wijzen. Het streven is om een goede discussie te initiëren, wat in ultimo zou kunnen leiden tot meer consensus in lokale protocollen voortvloeiend uit landelijke richtlijnen.

Voor de eerste protocolbespreking is gekozen voor diabetes gravidarum, een onderwerp waarover grote variatie in te voeren beleid binnen klinieken werd vastgesteld. Diagnostiek, begeleiding en follow-up van vrouwen, alsmede selectie van de risicopopulaties wordt hieronder besproken. De behandeling, diagnose en follow up van pre-existente diabetes type 1 of 2 is in deze protocolbespreking buiten beschouwing gelaten.