Er is steeds vaker sprake van overmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Dit is geassocieerd met een toename van maternale en neonatale morbiditeit en met lange termijn gezondheidsuitkomsten.

Routinematig wegen tijdens iedere controle heeft een positief maar geen significant effect. De onderzoekers suggereren dat wanneer wegen gecombineerd wordt met counseling, dit een groter effect heeft op gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

Deze Australische gerandomiseerde control studie vergelijkt het verschil in gewichtstoename van gezonde vrouwen met een eenlingzwangerschap die iedere prenatale controle gewogen werden en advies kregen over gezonde gewichtstoename (interventie groep) met vrouwen die bij de intake en bij 36 weken zwangerschap gewogen werden (controlegroep).

Secundaire uitkomstmaten waren gewichtstoename binnen de Institute of Medicine (IOM) richtlijn en maternale en neonatale morbiditeit zoals hypertensie, diabetes, IUGR, maternale en neonatale bevallingsuitkomsten, hypoglycemie, icterus.

De onderzoekers vergeleken uitkomsten van 386 participanten in de interventie groep met 396 in de controlegroep. Er waren geen verschillen in karakteristieken van de participanten in beide groepen. Er waren geen significante verschillen in gewichtstoename tussen de interventie groep (0,54 kg./week) en de controlegroep (0,53 kg./week) (p = 0,63).

Een vergelijkbaar aantal participanten in de interventie groep (75%) en de controlegroep (71%) kwamen meer aan dan aanbevolen in de IOM richtlijn (p = 0,21). Er waren geen significante verschillen in secundaire uitkomstmaten.

De auteurs concluderen dat regelmatig wegen tijdens prenatale controles geen veranderingen in gewichtstoename teweegbrengt en geen effect heeft op een overmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap.