In 2008 werd de CBO-richtlijn “Medicamenteuze pijn -behandeling tijdens de baring” aangenomen door deNVA, de NVOG en de KNOV [CBO-Richtlijn 2008].Uitgangspunt van deze richtlijn is, dat iedere barendevrouw het recht heeft om op haar verzoek een adequatevorm van medicamenteuze pijnbehandeling aangebodente krijgen. Uit oogpunt van de balans tussen effectiviteitvan de pijn behandeling en de veiligheid voor moeder enkind wordt epidurale analgesie (EA, ‘de ruggenprik’)aanbevolen als medicamenteuze pijnbehandeling vaneerste keuze. In dit artikel zal na een beschrijving van detechniek van de EA, een overzicht worden gegeven vande belangrijkste indicaties, contra-indicaties, bijwerkingenen complicaties. Afsluitend zullen wij in het kort deTREAT-trial beschrijven.