In de Europese wetenschappelijke literatuur bestaat onduidelijkheid over het concept migrantenvrouwen. Meer duidelijkheid is van belang voor onderzoek rond zwangerschap en geboorte en kan zorgverleners meer inzicht geven in de verscheidenheid in migrantenvrouwen.

Daarom verrichten de auteurs een conceptanalyse. Zij selecteerden uit 6 databases 21 tussen 2005 en 2015 gepubliceerde artikelen over onderzoek naar migrantenvrouwen in de Europese geboortezorg.

De meeste artikelen geven geen expliciete of gedetailleerde definitie van het concept migrantenvrouwen. De artikelen gaan uit van het basisidee dat de vrouwen of hun (groot)ouders zijn verhuisd van een identificeerbare regio of land naar het land waar het onderzoek plaatsvindt, maar erkennen daarmee onvoldoende de heterogeniteit in migrantenvrouwen.

De conceptanalyse leidt tot een schema om de demografische kenmerken van migrantenvrouwen preciezer te omschrijven. De beschrijving moet dan omvatten: land of regio van herkomst en gastland, status binnen het rechtssysteem van het gastland (bv vluchteling, asielzoeker, illegale migrant, economische migrant), aard van de migratie-ervaring (bv vrijwillig of gedwongen) en verblijfsduur in het gastland (bv eerste, tweede of derde generatie).

De conclusie is dat onderzoekers in Europa met dit schema de heterogeniteit in migrantenvrouwen meer kunnen erkennen en meer systematisch kunnen omschrijven. Dit helpt zorgverleners om beter de verschillende behoeften van migrantenvrouwen te onderscheiden en hen zorg op maat te bieden.