Continue ondersteuning van dezelfde verloskundig zorgverlener tijdens de baring wordt geassocieerd met een positieve baringservaring en minder interventies. Het doel van deze Nederlandse studie was om de ervaren continuïteit van zorg tijdens de zwangerschap en baring bij vrouwen onder eerstelijns zorg te vergelijken met tweedelijns zorg.  Er is daarbij ook gekeken naar de associaties tussen ervaringen met continue zorg en de ervaren kwaliteit van zorg en de perceptie van de baring.

De gebruikte vragenlijst bevatte de Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ) met 28 items en een Likert scale 1-5, de Pregnancy and Childbirth Questionnaire (PCQ) waarvan 7 items gebruikt zijn (Likert scale van 1-5) en de Childbirth Perception Scale (CPS) waarvan 6 items over de perceptie van de baring zijn gebruikt (Likert scale 1-4).

In 2014 is aan 790 Leidse vrouwen die in het kraambed bij de verloskundige onder zorg waren gevraagd te participeren. Van hen wilde 325 vrouwen (41%) meedoen. Uiteindelijk hebben 187 participanten de vragenlijst compleet ingevuld. Van hen waren er 136 (73%) onder eerstelijnszorg bij de start van de baring. Vijftien vrouwen (8%) waren onder tweedelijns zorg en 36 vrouwen (19%) werd verwezen tijdens de zwangerschap.

Algeheel werd de ervaren persoonlijke en team continuïteit van zorg hoger gescoord voor eerstelijns zorg vergeleken met tweedelijns zorg (mean 3,84 vs 3.37 p= 0.02 en mean 4.29 vs 3.67 p= 0.002). Er was een matig verband tussen ervaren kwaliteit van zorg en ervaren continuïteit, maar dit was niet voor alle subgroepen significant. Een zwak negatief verband werd gevonden tussen ervaren persoonlijke continuïteit van de verloskundige en de perceptie van de baring.

De onderzoekers concluderen dat ervaren continuïteit van zorg lijkt af te hangen van de zorgsetting omdat de scores significant hoger zijn voor vrouwen die onder eerstelijnszorg waren dan voor vrouwen die onder tweedelijns zorg waren.

Ervaren continuïteit van zorg lijkt een onderscheidend begrip wat niet verward moet worden met ervaren kwaliteit van zorg en perceptie van de baring. Met de integrale geboortezorg in het vooruitzicht  zullen meer zorgverleners betrokken zijn bij een zwangere.

De onderzoekers noemen het werken in kleinere teams als een mogelijkheid om een hoge continuïteit van zorg te behouden.