In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik wordt gemaakt en welke factoren samenhangen met hoe vrouwen de zorg door de kraamverzorgenden beoordelen.

In de vragenlijst zes weken post partum is gevraagd de ontvangen kraamzorg te beoordelen met een cijfer van 1 tot 10. De cijfers 8 tot 10 werden geclassificeerd als een goede beoordeling, de cijfers 1 tot 7 als een minder goede beoordeling.

95,6% van de respondenten heeft kraamzorg ontvangen. Van de 3170 vrouwen in de analyse beoordeelden 444 (14%) de ontvangen kraamzorg als minder goed. De gemiddelde beoordeling van de ontvangen kraamzorg was een 8,8.

Na multivariate analyse bleek dat vrouwen vaker de zorg als minder goed beoordeelden wanneer ze jonger waren (leeftijd 25-35: OR 1.32; 0.96-1.81, leeftijd <25 OR 1.90; 1.14-3.16, beiden vergeleken met leeftijd >35), multipara waren (OR 1.27; 1.01-1.60), een hogere opleiding hadden (middelbare opleiding OR 1.84; 1.22-2.97, hogere opleiding OR 2.11; 1.40-3.18 beiden vergeleken met een lage opleiding), het minimum van 24 uur zorg ontvingen (OR 1.86; 1.45-2.38), naar hun eigen mening te veel of juist te weinig zorg ontvingen(OR 1.47; 1.01-2.15 en OR 5.15; 3.25-8.15), zorg kregen van twee of meer kraamverzorgenden (bij 2: OR 1.61; 1.24-2.08 bij >3: OR 3.01; 1.98-4.56) of als ze de zorg door de verloskundige ook als minder goed beoordeelden (OR 4.03; 3.10-5.25). Vrouwen gaven minder vaak een minder goede beoordeling als zij kozen voor kraamzorg, omdat zij graag informatie en advies wilden van een kraamverzorgende (OR 0.52; 0.41-0.65).

De onderzoekers concluderen dat de kraamzorg goed beoordeeld wordt door de meeste vrouwen maar er wel variatie in de mate van tevredenheid is.

De kraamzorg zou wellicht nog verbeterd kunnen worden door de urentoekenning meer op maat te maken en het aantal cliënten dat meer dan 1 kraamverzorgende ziet te beperken.