Eerder onderzoek naar de geboorte van de placenta richtte zich op een vergelijking van de uitkomsten van actief en afwachtend fysiologisch beleid. Dit Australische kwalitatieve onderzoek richt zich vanuit feministische perspectief op het begrijpen van de ervaringen van vrouwen met het geboren worden van de placenta.

De auteurs hielden individuele semi-gestructureerde telefonische en face-to-face interviews met elf vrouwen met afwachtend beleid, acht vrouwen met actief beleid en één vrouw die niet wist welk beleid was gehanteerd. Onder actief beleid werd verstaan: toedienen van een uterotonicum, vroegtijdig afnavelen, en controlled cord traction.

Uit de thematische analyse komen zeven thema’s verdeeld over vóór, tijdens en na de geboorte van de placenta (Tabel 1).

Tabel 1: Thema’s bij geboorte van placenta

Voor Tijdens Na
Onderzoek doen Grenzen van de tijd Bekijken placenta
Natuurlijke geboorte Focussen op baby Behouden placenta
Sensaties

 

Voor de geboorte van de placenta bepalen de meeste geïnterviewde vrouwen hun voorkeur voor beleid op basis van eerdere persoonlijke ervaringen en hun onderzoek van informatie op internet in plaats van op informatie van zorgverleners. Alle vrouwen hebben een fysiologische “natuurlijke” geboorte. De meeste vrouwen zien fysiologische geboorte van de placenta als intrinsiek element van natuurlijke geboorte en actief beleid als interventie bij complicaties.

Vrouwen die voor actief beleid kiezen, zien de placenta niet als belangrijk element van natuurlijke geboorte en zien actief beleid als preventie van complicaties. Tijdens de geboorte van de placenta bewaken zorgverleners vooral de grenzen van de tijd terwijl de vrouwen zich vooral op hun baby concentreren.

Bij actief en afwachtend beleid beschrijven de vrouwen de sensaties van de geboorte vooral positief: gemakkelijk, zacht, niet pijnlijk, opluchtend. Massage van de baarmoeder ervaren ze als pijnlijk. De meeste vrouwen willen graag de placenta bekijken. Enkele zorgverleners boden die mogelijkheid actief aan. Zeven vrouwen behouden de placenta, waarbij vijf vrouwen om gezondheidsredenen er capsules van laten maken.

De bevindingen kunnen zorgverleners helpen om de verschillende opties bij de geboorte van de placenta te bespreken met vrouwen.