Keuzebepaling, besluitvorming en autonomie zijn kernbegrippen in de huidige geboortezorg. De onderzoekers includeerden in deze systematische review kwalitatieve studies om beter inzicht te krijgen in gezamenlijke besluitvormingservaringen van vrouwen.

Een groot aantal studies richtten zich op de gezamenlijke besluitvorming en geïnformeerde keuze over plaats van bevalling, thuisbevalling, freebirth, natuurlijk bevallen, pijnbestrijding en de invloed van informatie op besluitvorming. De studies vonden plaats in Europese en Noord Amerikaanse landen.

Uit de thematische analyse komen drie thema’s naar voren in de ervaringen van vrouwen: ’Onzekerheid’ beschrijft gevoelens van angst voor het onbekende. ‘Autonomie over eigen lichaam’ beschrijft hoe de vrouw mogelijk een keuze krijgt aangeboden terwijl de vrouw slechts beperkte controle ervaart over zorgverlening. Autonomie lijkt alleen van toepassing te zijn voor vrouwen die thuis bevallen of zonder zorgverlener bevallen.

‘Een goede moeder zijn’ beschrijft een culturele norm van verantwoordelijkheid en risicobeleid ter voorkoming van mortaliteit en morbiditeit, waardoor keuzes buiten de richtlijn bijna moreel onmogelijk zijn. De thema’s zijn onderling verbonden met hoe vrouwen bevallen en geboorte zien – als natuurlijke of medische gebeurtenissen? De thema’s houden ook verband met strategieën die vrouwen gebruiken in het maken van keuzes – passen keuzes bij haar als persoon, bij haar omstandigheden en situatie?

De auteurs concluderen dat vrouwen geen model volgen in gezamenlijke besluitvorming maar een innerlijk kompas voor welbevinden hanteren. Het hanteren van het medische of het bio-psychosociale perspectief lijkt tot dichotome keuzes te leiden: keuzes horend bij een gestandaardiseerd medisch systeem versus keuzes op basis van emotionele en ideologische gedachten. Het leren kennen en bespreken van de persoonlijke percepties van de vrouw is belangrijk in het proces van gezamenlijke besluitvorming.