Badbevallingen zijn geassocieerd zijn met pijnvermindering durante partu en positieve bevallingservaringen. Er is echter weinig bekend over het verschil tussen percepties en ervaringen van vrouwen met een positieve attitude ten aanzien van een badbevalling, wanneer zij uiteindelijk wel of niet in bad bevallen.

Deze Australische studie ondervroeg telefonisch 296 vrouwen zes weken na hun bevalling in een geboortecentrum naar hun reden om voor een badbevalling te kiezen; waarom zij dachten dat dit wel of niet gerealiseerd was en hoe ze hun bevalling ervaren hadden. Er werden zowel beschrijvende als thematische analyses uitgevoerd.

Deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 31 jaar waarvan 61% primiparae en 39% multiparae. Van de totale steekproef beviel 82% vaginaal. Alle vrouwen die deelnamen aan de studie tekenden tijdens de zwangerschap een verklaring waarin zij toestemden om in bad te bevallen. In totaal beviel 31% (93 van 296) van de vrouwen in bad. Multiparae bevielen vaker in bad vergeleken met primiparae (57% vs 32%, p < 0.001).

De belangrijkste redenen om te kiezen voor een badbevalling waren: middel tot pijnbestrijding; aantrekkelijk idee; de associatie van een bad bevalling met een fysiologische geboorte; een rustgevende bevallingsomgeving; aanbeveling door derden.

De redenen van de vrouwen die daadwerkelijk in bad bevielen waren zowel een interne (aantrekkelijk idee) als externe drijfveer (aanbeveling van anderen). De vrouwen die in bad bevielen beschreven hun bevalling als een fysiologische ervaring, zij voelden zich gesterkt in hun kunnen en zij ervoeren controle en voldoening.

Dit in tegenstelling tot de vrouwen die niet in bad waren bevallen die vooral hun bevalling met het woord ‘stress’ beschreven. Veertig procent van de vrouwen die in bad bevallen waren, gaven aan dat zij dit hoofdzakelijk bereikt hadden door de ondersteuning van de verloskundige. Het merendeel van de vrouwen die geen badbevalling hadden, weet dit aan complicaties tijdens de bevalling.

De auteurs concluderen dat verloskundigen vrouwen kunnen faciliteren in het hebben van een positieve en fysiologische bevallingservaring door haar voornemen voor een badbevalling te ondersteunen.