Continuïteit van zorgverlener draagt bij aan kwaliteit van de geboortezorg en continuïteit van zorgverlener leidt tot goede perinatale uitkomsten en maternale tevredenheid. Toch is implementatie van dit zorgmodel moeizaam en is er behoefte aan realistische aanbevelingen voor succesvolle implementatie van continuïteit van zorgverlener in de geboortezorg.

Deze Schotse studie evalueerde in drie fases de implementatie van The Best Start. In dit programma, dat startte in 2017, wordt continuïteit van zorg, geleverd door een team van 6 fulltime werkende verloskundigen met ieder een jaarlijkse caseload van 35 vrouwen.

De eerste fase bestond uit literatuuronderzoek en onderzoek met interviews en vragenlijsten onder vrouwen en verloskundigen, naar de succesvolle onderliggende processen en de contextuele factoren die bijdragen aan effectieve implementatie en succesvolle effecten van continuïteit van zorgverlener.

In een tweede fase formuleerden de onderzoekers een voorlopige theorie over continuïteit van zorgverlener en evalueerde deze door interviews, informele discussies en observaties uit in de praktijk. In de derde fase formuleerden de onderzoekers een definitieve beleidstheorie waarin de verzamelde data in ronde 2 zorgden voor verfijning van de voorlopige theorie.

Uit de voorlopige theorie komen drie essentiële voorwaarden naar voren voor de implementatie van continuïteit van verloskundig zorgverlener: leiderschap, vertrouwensrelatie en organisatorische ondersteuning en waardering voor verloskundigen en hun autonomie.

De onderzoekers combineren deze voorwaarden in een definitieve beleidstheorie die de basis biedt voor implementatie in de organisatorische context: continuïteit van verloskundig zorgverlener is een organisatorisch gedragen visie met gedeelde waarden en normen gefundeerd in intra- en interdisciplinair vertrouwen.

Het mechanisme van de organisatorische vertrouwensrelatie leidt tot een vertrouwensrelatie tussen de vrouw en de verloskundige waardoor beiden tevreden zijn met de zorg. Onderzoek en (er)kenning van de betekenis van continuïteit van zorgverlener voor alle betrokkenen, is nodig voor verandering van het zorgmodel in de organisatorische en professionele cultuur van de geboortezorg.

De auteurs concluderen dat succesvolle en duurzame implementatie van continuïteit van zorgverlener in de geboortezorg bepaald wordt door: 1). Leiderschap van management en verloskundigen; 2). Vertrouwen tussen zorgverleners, tussen management en zorgverleners en vertrouwen tussen vrouwen en zorgverleners.