Sinds enkele jaren voeren eerstelijns verloskundigen in een aantal regio’s antenatale CTG’s uit. Onderzoek laat zien dat vrouwen hier zeer tevreden zeer tevreden over zijn, en ook verloskundigen zijn over het algemeen enthousiast. Maar is het uitvoeren van een antenaal CTG in de eerste lijn even veilig als in de tweede lijn?

Om dit te onderzoeken vond in drie regio’s in de periode 2015-2021 een evaluatie plaats. Er deden 1584 vrouwen mee aan een prospectieve cohort studie, waarbij 1794 antenale CTG’s werden verricht.

Casussen met ernstige ongunstige uitkomst

Daarnaast vond een retrospectieve case serie studie plaats naar casussen waarin een ernstige ongunstige perinatale uitkomst was opgetreden. Dit was gedefinieerd als een NICU opname of perinatale sterfte. In deze retrospectieve case serie studie werden 5736 vrouwen opgenomen die in zes jaar tijd tenminste één antenaal CTG kregen in de eerste lijn. De mogelijke relatie tussen de ernstige perinatale uitkomst en het antenale CTG in de eerste lijn werd beoordeeld door een ervaren multidisciplinair team.

Niet eerder dan bij 32 weken aanbieden

In de cohort studie werden 1591 antenatale CTG’s (89,7%) geclassificeerd als geruststellend. Verwijzing naar de tweede lijn vond plaats bij 234 vrouwen (13,0%) na een antenataal CTG in de eerste lijn, van wie 202 (86%) werden terugverwezen. Ernstige neonatale morbiditeit1 Gedefinieerd als: 5 min. Apgar score < 4 ; perinatale sterfte na 28 wk, noodzaak tot intubatie; en een aantal ernstige neonatale ziektebeelden. kwam voor bij 27 pasgeborenen (1,7%).

Lees ook: Zwangeren zeer tevreden over CTG in de eerste lijn

In de retrospectieve case serie kwamen 7 casussen (0,1%) met een ernstige ongunstige perinatale uitkomst in aanmerking voor een kritische incident analyse door het multidisciplinaire team. Bij één van deze casussen werd de opgetreden foetale sterfte als vermijdbaar gezien. Hierbij had een incorrecte CTG beoordeling plaatsgevonden bij een zwangerschapsduur van 31 weken. Op basis daarvan werd aanbevolen om een antenataal CTG in de eerste lijn niet eerder dan bij 32 weken aan te bieden.

Goed en veilig in de eerstelijn

De onderzoeker concluderen dat de gezondheidsuitkomsten van moeder en kind in de onderzoeksgroep passen bij wat je zou verwachten. Dit geeft volgens de onderzoekers aan dat het antenatale CTG goed en veilig kan worden uitgevoerd door eerstelijns verloskundigen. Daarnaast zorgt het aanbieden van een antenataal CTG in de eerste lijn voor een verbeterde continuïteit van zorg doordat de meeste vrouwen in de eerste lijn konden blijven.