In Vancouver was deze zomer een congres waar ik voor als spreker was uitgenodigd.Het was voor de vijfde keer dat dit ‘Normal Birth congres’ werd gehouden. In hetinterview met Eileen Hutton, mijn collega aan de Vrije Universiteit, elders in dit bladkomt ook aan de orde dat Canada na lang zoeken het Nederlandse verloskundigesysteem heeft omarmd. De Canadese verloskundige wordt getraind in risicoselectie.Thuisbevallen kan nu weer. Het is inspirerend om te zien dat het roer dus blijkbaarook weer 180 graden de andere kant op kan! Het is net zo inspirerend om te zienhoe het Nederlandse zorgmodel elders in de wereld zo wordt gewaardeerd. Wehebben wat om te verdedigen…