Ik heb van de redactie hier op deze plaats een maandelijkse column gekregen, voorlopig een jaar lang. Ik vind het heel prettig om op deze manier met jullie te mogen communiceren. In deze eerste column wil ik het graag hebben over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Tijdens het Kennispoortcongres stipte ik het al aan: Nederlandse gynaecologen hebben het zwaar in deze wereld. Ik bracht dit onderwerp wat lichtvoetig om iedereen te prikkelen, maar niettemin was ik heel serieus en wil het op deze plaats nu weer onder uw aandacht brengen. Het gaat over de tweedelijn waar jullie bijna dagelijks mee omgaan en het is goed om kennis over en begrip te hebben voor uw samenwerkingspartner.Laat ik beginnen met zeggen dat mijn stellige overtuiging is dat zowel de eerste- lijn als de tweedelijn het beste voorheeft met de cliënt/patiënt. Er is sprake van een sterke betrokkenheid over en weer, waarbij soms het duveltje opduikt dat zegt dat de ene zorg beter is dan de andere. Dat is natuurlijk niet zo, en eigen- lijk weten we dat ook wel.