Weet u het? Mij is nog steeds niet duidelijk wat DE filosofie achter het beval -centrum is. Waarom zou dit moeten, nodig zijn, nuttig zijn? De motieven dieleiden tot de oprichting van steeds meer bevalcentra zijn voor mij onvoldoendehelder. Feitelijk zou het in ieder geval voor alle betrokken spelers, glasheldermoeten zijn, zodat een ieder, maar vooral ook verloskundigen, objectief kunnenbepalen of zij met deze ontwikkeling mee willen gaan of niet. De term ‘bevalcentrum’wordt bovendien op verschillende manieren ingezet. Er zijn variantenop het thema, er is geen eenduidige definitie.