Maakt u zich zorgen over bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving? Ontwikkelingen die allochtonen in het algemeen en daarmee ook allochtone vrouwen kunnen schaden? Ik ook.