“Een eenduidige definitie van foetale groeivertraging brengt een multidisciplinaire aanpak dichterbij”. Dit én de nieuwe KNOVrichtlijn waren het uitgangspunt van een congres dat SCEM op 4 april jongstleden in Den Bosch organiseerde. De betrokken zorgprofessionals zijn immers samen verantwoordelijk voor de opsporing en de gevolgen van foetale groeivertraging. Vanzelfsprekendheid die stof doet opwaaien.

Het aantal geïnteresseerden overtrof de verwachtingen van de organisatoren. Met medewerking van het congrescentrum konden uiteindelijk ruim zeshonderd gynaecologen, verloskundigen, echoscopisten en een enkele kinderarts deelnemen.