We beschrijven de casus van een zeventienjarige patiënte, recent gediagnosticeerd met hyperthyreoïdie, die door de huisarts naar de gynaecoloog werd verwezen in verband met cyclusveranderingen, toegenomen buikomvang en een negatieve zwangerschapstest. Transvaginale echografi toonde een uterus met blazige inhoud verdacht voor een molagraviditeit. In het plasma was er sprake van een zeer hoge concentratie hCG. Na vacuümcurettage werd bij histologisch onderzoek de diagnose complete molazwangerschap bevestigd. De fout-negatieve zwangerschapstest en het mechanisme van verlaagd TSH bij trofoblastziekte worden in dit artikel verklaard.