Nederlandse verloskundigen-in-opleiding (VIO’s) hebben praktische leerervaringen met fysiologische geboorte nodig om de verloskundige visie te kunnen internaliseren en fysiologische geboorte te leren agenderen. De gelegenheid hiervoor vermindert door toename van ziekenhuisbevallingen, interventies en praktijkvariatie in niet-dringende verwijzingen.

Daarom exploreerde deze kwalitatieve studie onder Nederlandse VIO’s hoe de verloskunde opleidingen hen kunnen ondersteunen in het agenderen van fysiologische geboorte in de praktijk. Tussen mei en oktober 2017 namen 37 vierdejaars VIO’s deel aan vijf focusgroepen: twee groepen in Maastricht en steeds één groep in Rotterdam, Amsterdam en Groningen.

De VIO’s ervaren persoonlijke kracht als zij de verloskundige visie kunnen internaliseren en realiseren, maar ervaren dilemma’s bij het geven van vrouwgerichte zorg en het bevorderen van fysiologische geboorte in de praktijk. Als zij een kloof tussen theorie en praktijk en hiërarchie in de praktijksetting ervaren, realiseren VIO’s hun visie moeilijker en gedragen zij zich vooral naar de normen van hun verloskundige praktijkopleiders. De VIO’s voelen ondersteuning als ze positieve voorbeelden van fysiologische zorg zien in de praktijk en mogelijkheden hebben om hierover in de klas met elkaar en hun opleiders te discussiëren en reflecteren.

De conclusie is dat de verloskunde opleidingen strategieën moeten ontwikkelen om VIO’s te helpen omgaan met dilemma’s in de praktijk en hun verloskundige visie tot uitdrukking te brengen in de communicatie met zorgverleners en vrouwen. Daarnaast dienen verloskunde opleidingen de praktijkopleiders te ondersteunen, zodat zij VIO’s meer gelegenheid kunnen bieden tot praktische leerervaringen met fysiologische geboorte.