De betekenis van echoscopisch onderzoek van de zwangerschap heeft de laatste decennia een
enorme groei doorgemaakt. De verbetering van apparatuur en kennis van de gemaakte beelden
hebben hieraan bijgedragen.
Het beoordelen van de placenta is onderdeel van het standaard echoscopisch onderzoek van de zwangerschap. Daarbij gaat het om de ligging en het aspect van de placenta. De meest voorkomende afwijkingen zijn calcificaties, echter minder frequent voorkomend zijn placental lakes, cysteuze afwijkingen en intervilleuze trombi. De betekenis van deze en andere afwijkingen en de correlatie met de zwangerschapsuitkomst en histologische beoordeling van de placenta zijn onderwerp van verscheidene studies. In dit onderzoek focussen we met name op placental lakes en hun (klinische) betekenis.