Geboortecentra zijn ‘in’. De animo voor thuisbevallen is de laatste jaren teruggelopen, maar dat wil niet zeggen dat vrouwen massaal in het ziekenhuis willen bevallen. Een geboortecentrum, al dan niet gelieerd aan het ziekenhuis, lijkt een goede tussenoplossing. Geboortecentra profileren zich als alternatief voor zowel een thuisbevalling als een poliklinische bevalling met een huiselijke omgeving, de aanwezigheid van kraamzorg, een bevalbad en de mogelijkheid voor de partner om te overnachten. Deze kenmerken dragen mogelijk bij aan verbetering van de zorg en betere perinatale uitkomsten.In het driejarig landelijk onderzoeksproject ‘Evaluatie van geboortecentra in Nederland’, gefinancierd door ZonMw, wordt onderzocht wat de effecten van het introduceren van geboortecentra zijn op de kwaliteit en de organisatie van zorg. Ook wordt er gekeken naar de ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorguitkomsten en de kosten. Tot slot zal duidelijk worden wat de implicaties daarvan zijn voor de verdere implementatie van geboortecentra in Nederland.