Het komt helaas nog te vaak voor dat vrouwen die niet in staat zijn voor een kind te zorgen, zwanger worden. Dat kan blijken uit eerder moederschap of uit de overtuiging van familie en hulpverleners.

Dit heeft geleid tot de discussie om bepaalde ouders te dwingen tot anticonceptie om zo te voorkomen dat een kind, dat in dergelijke omstandigheden zou opgroeien of meteen uit huis zou worden geplaatst, wordt verwekt.

Zou gedwongen anticonceptie een optie zijn om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van ouders die tekortschieten? En daarnaast, is dat juridisch mogelijk?