Progesteronmedicatie wordt veel gebruikt in prenatale zorg, er is echter nog weinig bekend over mogelijke lange termijneffecten van progesteron op de ontwikkeling van het kind.

De onderzoekers verrichtten een literatuuronderzoek naar gerandomiseerde studies, waarin vrouwen die tijdens hun zwangerschap progesteron gebruikten, vergeleken werden met vrouwen die geen progesteron gebruikten. Alle informatie over de ontwikkeling van het kind na ontslag uit het ziekenhuis werd in de analyse gebruikt en in drie categorieën onderverdeeld: (1) algemene gezondheid en antropometrie, (2) neurologische ontwikkeling en (3) gedrag.

Er zijn zeven artikelen geïncludeerd, welke progesterongebruik in het tweede en derde trimester vergeleken met placebo ter preventie van vroeggeboorte. Deze studies zijn van gemiddelde tot goede kwaliteit, de methodologie en uitkomsten tonen echter heterogeniteit.

In één studie (N=1176) werden in de progesterongroep vaker nier- (OR: 3.65; 1.96-6.82), gastro-intestinale (OR: 2.67; 1.37-5.20) en respiratoire problemen (OR: 3.03; 1.56-5.88) gezien. Het betreft hier echter zeer kleine aantallen. Het gehoor bleek juist beter in de progesterongroep (OR: 0.56; 0.33-0.94). Dit effect werd in geen van de andere studies (met in totaal 2869 kinderen) gevonden.

Op basis van twee artikelen kon een meta-analyse naar neurologische ontwikkeling worden verricht (N=890). Hieruit bleek geen significant verschil in ontwikkeling op 2-jarige leeftijd tussen beide groepen. In de andere studies werd eveneens geen verschil in neurologische ontwikkeling tot 5-jarige leeftijd gezien. Ook voor gedrag werd geen verschil (gemeten tot 8-jarige leeftijd) waargenomen.

De onderzoekers vinden geen bewijs voor schadelijke of gunstige effecten van progesterongebruik in het tweede en derde trimester op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot 8 jarige leeftijd. Aanstaande ouders kunnen op basis van deze bevindingen worden gerustgesteld over gebruik van progesteron in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.