Niet adequate behandeling van hypertensie bij zwangere vrouwen kan leiden tot morbiditeit en mortaliteit bij de baby. De laatste jaren nemen de mogelijkheden voor zelfmonitoring van de bloeddruk toe. Uit dit eerste onderzoek onder zwangere vrouwen met hypertensie blijkt zelfmonitoring van de bloeddruk geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben.

Zelfmonitoring versus standaardzorg

In deze studie (Engeland, 2018 – 2019) werden 850 zwangere vrouwen met chronische hypertensie of zwangerschapshypertensie gerandomiseerd tussen zelfmonitoring en standaardzorg. In de zelfmonitoringgroep werd aan vrouwen gevraagd dagelijks tweemaal kort op elkaar hun bloeddruk te meten en die data te uploaden in het telemonitoringsysteem.

Bij een te hoge bloeddruk maten participanten nogmaals. Als ook die te hoog was, kregen zij het advies contact op te nemen met hun zorgverlener. Hun bloeddruk werd ook bij reguliere controles door de zorgverlener gemeten. Bij standaardzorg werd de bloeddruk alleen gemeten bij reguliere controles.

Geen verschil in bloeddruk

De primaire uitkomst was het verschil tussen beide groepen in hun gemiddelde systolische bloeddruk (bovendruk), gemeten door de zorgverleners, tussen het moment van randomisatie en geboorte.1 Secundaire uitkomstmaten waren onder andere: • ernstige hypertensie • maternale complicaties • modus partus • termijn bij partus • doodgeboorte • geboortegewicht • neonatale opname. Eclampsie werd niet gerapporteerd.  Bij vrouwen met chronische hypertensie werd geen verschil in bloeddruk gezien tussen de zelfmonitoringgroep en de controlegroep. Hetzelfde gold voor vrouwen met zwangerschapshypertensie.

Geen verschillen in klinische uitkomsten

Voor maternale en neonatale uitkomstmaten werden geen verschillen gevonden, behoudens de kans op spontaan in partu raken bij vrouwen met chronische hypertensie (5% in de zelfmonitoringsgroep versus 10% in de controlegroep). Er was geen verschil in dosering van antihypertensiva of ernstige ongewenste voorvallen. Vrouwen in de zelfmonitoringsgroep rapporteerden hun bloeddrukken op 62% van de dagen.

Zelf-monitoring van de bloeddruk bleek dus geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben. Het effect van zelfmonitoring op het aantal consulten of hoe vaak vrouwen in de controlegroep op eigen initiatief zelf maten werd niet gerapporteerd.