Met regelmaat worden verloskundigen benaderd door bedrijven zoals Cells4health, Cryo-Save en Stamcelbank Nederland, die tegen betaling navelstrengbloed opslaan van particulieren, al dan niet met de expliciete vraag medewerking te verlenen aan de opslag van stamcellen uit navelstrengbloed. Ook verzochten zij onlangs de KNOV om een welwillender standpunt in te nemen inzake de commerciële opslag van stamcellen. Nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied van de cardiologie, zouden daartoe aanleiding geven.