Wat maakt de komst van een baby allemaal los bij hun jonge ouders? Welke effecten heeft dit op de invulling die ouders geven aan het ouderschap en wat merkt het kind hier precies van?

Generaties2
Generaties2 is een longitudinale studie naar ouderschap en geestelijke gezondheid. Generaties2 begint met metingen vroeg in de zwangerschap en volgt de zwangeren tot hun kinderen naar de basisschool gaan. Om verschillen in voorbereiding op het ouderschap in kaart te brengen wordt zowel gekeken naar gevoelens en emoties van aanstaande ouders, de manier waarop deze gereguleerd worden, alsook naar cognities, met name de verwachtingen die aanstaande ouders hebben ten aanzien van hun kind en hun eigen rol als ouder. Hoe goed verwachten ze de uitdagingen van het ouderschap aan te kunnen en in hoeverre speelt hierbij de opvoeding die ze zelf hebben genoten een rol? Daarnaast is de vraag hoe robuust deze verwachtingen zijn ofwel hoe snel aanstaande ouders uit het veld te slaan zijn bij potentieel lastige situaties in het
ouderschap.