Prenataal drugsgebruik is een toenemend ernstig probleem vanwege de complicaties tijdens de zwangerschap en in de neonatale en lactatieperiode (tabel 1). Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland tijdens de zwangerschap. Het leidt tot intra-uterine groeiretardatie en een verminderd geboortegewicht. Amfetaminegebruik in de zwangerschap vergroot het risico op een partus prematurus en een lager geboortegewicht. Cocaïnegebruik verhoogt het risico op abortus, congenitale afwijkingen, pre-eclampsie, abruptio placentae en partus prematurus. Tevens bestaat er een verhoogd risico op een geboortegewicht beneden 2500 gram en op kinderleeftijd vaker agressief gedrag en verminderde concentratie. Heroïnegebruik in de zwangerschap leidt tot intra-uteriene groeiretardatie, het neonataal abstinentiesyndroom (NAS) en verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij de neonaat. Lactatie wordt bij alle drugs meestal afgeraden. Bij suppletietherapie met methadon kan wel borstvoerding worden gegeven.