Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland organiseerde op dinsdag 14 mei zijn eerste netwerkevenement in Diemen. Alle professionals op het gebied van geboortezorg in Noord-Holland
en Flevoland waren uitgenodigd om mee te denken over vernieuwing en verbetering van zorg
rondom zwangerschap en geboorte.

Het Netwerk Geboortezorg is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, (verloskundig actieve) huisartsen, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars en de GGD in Noord-Holland en Flevoland. De regioconsortia met medewerking van het AMC en het VUmc werken in het Netwerk Geboortezorg nauw samen. Het netwerk wordt gesubsidieerd vanuit de overheid in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMw. Ruim 130 geboortezorg professionals uit Noord-Holland en Flevoland hebben deelgenomen aan het eerste netwerkevenement van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. De belangrijkste doelstellingen van het evenement waren het elkaar leren kennen en het uitwisselen van ervaringen. Verschillende gastsprekers gaven toelichtingen op de thema’s van het netwerk geboortezorg: samenwerking, patiëntveiligheid, preventie van vroeggeboorte, versterken van de keten en cliëntparticipatie. Deze thema’s kwamen later in de workshops opnieuw aan bod.

Een uitgebreid verslag is te lezen op www.goedgeboren.nl/noordwestnederland.