De verloskundige praktijk kan niet zonder onderzoek en het verloskundig onderzoek kan niet zonder de praktijk. Onderzoek naar het werk van verloskundigen moet uitgevoerd worden door wetenschappers die zich goed kunnen verplaatsen in wat er in de praktijk gebeurt. Verloskundigen kunnen actief bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek door relevante onderzoeksvragen en gegevens aan te leveren. Ook in de dagelijkse praktijk kunnen verloskundigen door een onderzoekende houding continue werken aan het verbeteren van kwaliteit van zorg.