Verloskundig Centrum Nijmegen, een centrum voor prenatale screening
en versies, verzamelde van januari 2006 tot november 2007 gegevens
over de counseling en screening op Downsyndroom en van het SEO.
Daarnaast registreerden zij redenen van zwangere vrouwen
om wel of niet voor screening te kiezen. Totaal werden van 1531 vrouwen
gegevens geanalyseerd. De voorlopige resultaten presenteerden zij
in het jaarverslag 2007. Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO.