Op grond van de aangetoonde relatie tussen herhaalde miskramen en trombofilie (risicofactoren voor trombose), en de toenemende vraag bij paren die getroffen worden door herhaalde miskramen, is het ALIFE-onderzoek (Anticoagulants for Living Fetuses) opgezet. In dit onderzoek wordenvrouwen met tenminste twee miskramen waarbij evidente of behandelbareoorzaken zijn uitgesloten (met name chromosomale afwijkingen bij één van de ouders, of antifosfolipidensyndroom bij de vrouw) na randomisatie behandeldmet placebo, aspirine, of aspirine in combinatie met laag-moleculairgewichtheparine. Erfelijke trombofilie zonder veneuze tromboembolie in de voorgeschiedenis is nadrukkelijk géén exclusiecriterium voor het ALIFE onderzoek, omdat onderzoek naar het nut van anticoagulante behandeling bijeen volgende zwangerschap bij vrouwen met erfelijke trombofilie in combinatie met herhaalde miskramen ontbreekt. De placebo of aspirine wordt bij voorkeur preconceptioneel gestart, terwijl met de laag-moleculair-gewichtheparine begonnen wordt zodra bij echografie rond zeven weken amenorroeduur een intacte, vitale intra-uteriene graviditeit wordt aangetoond. Belangrijkste eindpunt is het krijgen van een levend kind.Aan het onderzoek doen meerdere Nederlandse ziekenhuizen mee.Verdere informatie, ook voor patiënten, is te verkrijgen via de NVOG website, en patiënten kunnen worden aangemeld door een e-mail te sturen naaralife@amc.uva.nl, of telefonisch overleg met de onderzoekers.In het navolgende artikel gaan de onderzoekers in op herhaalde miskramen,de relatie met trombofilie, en de aanwijzingen omtrent mogelijke voordelen van antistollingsbehandeling.