In 2005 bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap de tweede herziene richtlijn urineweginfecties uit. Hierin is meer expliciete aandacht voor risicogroepen, onder anderen kinderen, mannen en zwangere vrouwen. Van een ongecompliceerde urineweginfectie wordt alleen nog maar gesproken als deze zich voordoet bij een gezonde, volwassen, niet zwangere vrouw. Extra oplettendheid bij zwangeren is nodig, omdat zij meer kans hebben een symptomatische urineweginfectie te krijgen dan andere vrouwen. Deze loopt bovendien in 40% van de gevallen uit op een pyelonefritis, meestal in het derde trimester. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in meer dilatatie van het pyelum, minder peristaltiek van de ureteren en een afgenomen blaastonus door relaxatie van glad spierweefsel tijdens de graviditeit. Door (ernstige) urineweginfecties is het risico op vroeggeboorte en laag geboortegewicht verhoogd. Overigens komt een asymptomatische infectie ongeveer bij 4-7% van alle vrouwen voor, even vaak in de zwangerschap als daarbuiten.

Bespreking van de nieuwe NHG richtlijn door Kristel Zeeman (KNOV)