Samenvatting:

De twee beschreven casussen laten zien dat een zwangerschap bij het antifosfolipidesyndroom gepaard kan gaan met ernstige complicaties voor zowel moeder als kind. Preconceptionele counseling is belangrijk om patiënten vooraf op de hoogte te brengen van het hoge risico op complicaties. Tevens is er dan tijd om al preconceptioneel een behandelplan op te stellen en eventuele orale antistolling over te zetten op LMWH. Indien van een zwangerschap wordt afgezien moet gezorgd worden voor anticonceptie die veilig is bij het APS.