Eind 2004 zijn ziekenhuizen door de inspectie voor de gezondheidszorg en het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, directie Arbeidsveiligheid en –gezondheid, geïnformeerd over mogelijke schadelijke effecten van inhalatie anesthetica waaronder lachgas/entenox voor zwanger personeel op o.a. de verloskamers.Het relatief hoge aantal aangeboren afwijkingen bij kinderen van verpleegkundigen die werken op de verloskamers in een Nederlands ziekenhuis, was reden voor dit ziekenhuis om te laten onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.Dit onderzoek wijst in de richting piekblootstelling’ aan lachgas (Entenox), gebruikt als pijnbestrijding bij bevallingen. Het risico in een vroege zwangerschap (2e en 3e maand vanaf de laatste menstruatie) bij gebruik van inhalatie anesthetica, waaronder lachgas/entenox vallen, ontstaat bij zogenaamde ‘piekbelasting’. Dit is ook al in eerdere publicaties uit 1999 genoemd.Het ministerie komt met de volgende aanbeveling:‘Het voorkomen van blootstelling aan inhalatie anesthetica kan (uiteraard) het meest effectief geschieden door het gebruik van alternatieven zoals intraveneuze anesthetica of andere vormen van pijnbestrijding bij bevallingen, zoals de ruggenprik. Indien toch inhalatie anesthetica worden gebruikt kan de piekbelasting hetmeest effectief worden voorkomen door bronafzuiging door bijvoorbeeld het gebruik van een dubbelmasker.Zoals gezegd gaat het hier om de vroege zwangerschap en de mogelijke blootstelling aan pieken van lachgas. Indien geen gebruik wordt gemaakt van genoemde alternatieven en geen zekerheid bestaat dat piekblootstelling in elke situatie wordt voorkomen moet de vroeg zwangere werknemer worden vrijgesteld van werkzaamheden met risico op piekbelasting aan lachgas.’