Het percentage jonge moeders dat borstvoeding geeft is laag. Ondanks de implementatie van het Baby-Friendly-Hospital beleid is het onduidelijk waarom er verschillen zijn tussen het geven van exclusief borstvoeding 1 week postpartum tussen Amerikaanse moeders van verschillende leeftijden.

Deze Amerikaanse studie onderzocht de relatie tussen maternale leeftijd en borstvoedingsbeleid gehanteerd in ziekenhuizen. 2400 vrouwen die a terme bevielen tussen juli 2011 en juli 2012 van een gezonde neonaat, met de intentie tot het geven van borstvoeding, ontvingen een vragenlijst. 63% van de moeders gaf 1 week postpartum borstvoeding en werden geïncludeerd. Meer dan de helft van de participanten (57%) was Kaukasisch, 72% was vaginaal bevallen, 39% beviel van hun eerste kind. Deze studie vergelijkt expliciet de uitkomsten van vrouwen in de leeftijdsgroep 30 jaar en ouder (43%) met die van 18 en 19 jaar oud (6%).

Voor jonge moeders en moeders van 30 jaar en ouder werd geen significant verband aangetoond tussen het krijgen van hulp bij aanleggen direct postpartum en exclusieve borstvoeding 1 week postpartum (OR 0,99 [95% CI 0,38-2,61]/ OR 1.38 [95% CI 0.97-1.97]) en hulp bij goede positionering van de baby tijdens de borstvoeding ter voorkoming van tepelkloven (OR 0,83 [0,24-2,86]/ OR 1.38 [95% CI 0.97-1.97]).

Er was geen significant verband tussen rooming-in en exclusieve borstvoeding 1 week postpartum bij moeders van 30 jaar en ouder (OR 1,33 [95% CI 0,92-1,94]) maar dit was wel significant voor moeders van 18-19 jaar (OR 3,83 [95% CI 1,36-10,78]). Wanneer ziekenhuispersoneel geen fopspeen aanboden aan jonge moeders gaven zij significant minder vaak exclusief borstvoeding 1 week postpartum vergeleken met jonge moeders die wel een fopspeen aangeboden kreeg (OR 0,26 [95% CI 0,10-0,70]). Moeders van 30 jaar en ouder die een fopspeen aangeboden kregen, gaven significant minder vaak nog exclusief borstvoeding 1 week postpartum (OR 1,03 [95% CI 0,72-1,49]).

De auteurs concludeerden dat het toepassen van een consistent borstvoedingsbeleid toegepast zou moeten worden, ongeacht de maternale leeftijd, met specifieke aandacht voor rooming-in en fopspeen gebruik bij jonge moeders.