Het gebruik van alternatieve geneesmiddelen zoals homeopathische middelen, voedingssupplementen, kruiden en remedies is populair onder zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen zijn de grootste afnemers van deze middelen. Er is weinig bekend over wat zwangere vrouwen motiveert deze middelen te gebruiken en wat hun ervaringen zijn betreft gebruik van deze middelen.

Een interpretatieve synthese van zes internationale kwalitatieve en mixed-methode studies onder 2837 zwangere vrouwen uit vier verschillende landen werd uitgevoerd. De resultaten boden inzicht in en verhoogde het begrip over het gebruik van alternatieve geneesmiddelen aan de hand van drie thema’s:

Zelfbeschikking

Het thema ‘zelfbeschikking’ beschrijft dat door het gebruik van alternatieve geneesmiddelen vrouwen keuze, controle, autonomie en participatie in hun eigen zorgproces ervaren.

Vrouwen geven aan dat zij op deze manier zelf een invulling kunnen geven aan de voorbereiding op de baring maar ook dat het gebruik van deze middelen hen het gevoel geeft dat ze ‘al het mogelijke doen’ om een goede en gezonde zwangerschap en bevalling te bewerkstelligen.

Natuurlijk leidt tot een natuurlijke bevalling

Het thema ‘natuurlijk leidt tot een natuurlijke bevalling’ beschrijft dat vrouwen die alternatieven zoals homeopathie en kruiden gebruiken, vaak ook een fysiologische bevalling nastreven door lichamelijk en emotioneel zo optimaal mogelijk de bevalling in te gaan.

Met alternatieve geneesmiddelen willen zij goede fysieke en lichamelijke gezondheidsuitkomsten voor zichzelf en voor de baby bewerkstelligen en daarbij een veilig en natuurlijk verloop van de baring creëren.

Een fysiologische bevalling associëren zij met een veilige bevalling wat gebruik van deze middelen voor hen veilig maakt. Het eeuwenoude gebruik van deze middelen benadrukt voor deze vrouwen veiligheid van gebruik.

Affiniteit met alternatieve geneeswijze 

Het thema ‘affiniteit met alternatieve geneeswijze’ beschrijft de positieve attitude van vrouwen ten aanzien van alternatieve geneesmiddelen maar illustreert ook het feit dat zij veel waarde hechten aan de relatie met hun verloskundige en zich beter kunnen vinden in biomedische model dan in een medisch model.

Conclusie

De auteurs concluderen dat gebruik van alternatieve geneesmiddelen een illustratie is van de rechten van de zwangere vrouw met betrekking tot vrijheid van keuze en van zelfbeschikkingsrecht. Volgens de auteurs draagt het begrijpen van de drijfveren van zwangere vrouwen om alternatieve geneesmiddelen te gebruiken bij aan gezamenlijke besluitvorming.