Samenvatting
Achtergrond Wanneer patiënten zich presenteren met een insult kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. In de zwangerschap denkt men met name aan een eclamptisch insult.
Casus Wij beschrijven een 25-jarige primigravida met een de novo tonisch-clonisch insult gedurende de zwangerschap. Na aanvullend onderzoek blijkt er sprake van een tempero-frontoparietaal gelegen glioom.
Conclusie Het insult kent een grote variété aan oorzaken. De a-priorikans dat een insult in de zwangerschap veroorzaakt wordt door eclampsie is wellicht het grootst. Er dient echter altijd rekening te worden gehouden met alle mogelijk oorzaken, ook in de zwangerschap, zeker aangezien sommige ziektebeelden een snelle en adequate aanpak vereisen.