Baringspijn staat bekend als een pijn die
als zeer hevig kan worden ervaren[1-3].
Ook de Nederlandse verloskundige
onderkent de noodzaak van pijnstilling
in bepaalde situaties. Binnenkort zal de
barende vrouw in Nederland niet meer
hoeven te strijden om epidurale
anesthesie[4]. Epidurale anesthesie kan
echter gepaard gaan met negatieve bijwerkingen[
5] en heeft door de aard van
de anesthesie gevolgen voor het verloop
van de baring.
Het is een verworvenheid van onze tijd
dat barende vrouwen gebruik kunnen
maken van nieuwe technieken en
mogelijkheden van pijnstilling. Maar hoe
kunnen wij, verloskundigen dit inpassen
in onze visie op zwangerschap en bevalling?
Op welke manier kunnen wij een
goede inschatting maken van de
individuele voor- en nadelen van pijn –
bestrijding voor de barende vrouw?
In het kader van een afstudeertraject bij de Master
Opleiding Verloskunde van de Universiteit van Amsterdam
en onder begeleiding van dr. Ben van Cranenburgh,
neurowetenschapper en verbonden aan het Instituut
voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON) zal een
onderzoek starten op het gebied van pijncognities. Voor
dit onderzoek hebben we de medewerking nodig van
verloskundige praktijken. Wij zijn daarom op zoek naar
enthousiaste verloskundigen die willen deelnemen aan
dit onderzoek. Deelname houdt concreet in:
• tijd vrijmaken voor een gesprek met de onderzoeker
waarbij praktische informatie wordt verstrekt over de
deelname aan het onderzoek;
• het motiveren van zwangere vrouwen om vragenlijsten
in te vullen ten behoeve van het onderzoek naar pijncognities
en pijncopingstrategieën;
• het toezien op het compleet invullen van de vragenlijsten;
• het postpartum invullen van een korte vragenlijst over
de partus.
Naar verwachting zal het onderzoek in februari 2009 van
start gaan.