Alleen in de praktijk leren student verlos -kundigen het vak echt kennen. Het nijpendetekort aan stageplaatsen is daarom een grootprobleem. De stagecoördinatoren vinden hetbelangrijk dat praktijken inzien dat stage -begeleiding niet alleen in het belang van destudent en de opleiding is maar zeker ook inhun belang. Het kost inderdaad energie entijd, maar het levert zeker ook iets op.