Leiden heeft sinds half september 2009 eenKinderwensspreekuur. Tien verloskundigen eneen huisarts gaan aan mensen met een kinderwensinformatie geven over leefstijl (onderandere over dieet, alcohol- en drugsgebruik,roken) en foliumzuur. Ook zullen ze risico’sgaan inschatten van medicijngebruik enandere factoren, zoals erfelijkheid en socialeproblemen. Daarnaast zullen ze voorlichtinggeven over prenatale onderzoeken. Hetkinderwensspreekuur wordt ondersteunddoor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.