Een succesvolle relatie tussen studenten verloskunde en hun mentoren vervaagt hiërarchische verschillen en verhoogt het vertrouwen en het leervermogen van de student. Dit bleek uit deze kwalitatieve studie in Australië.

Ondersteuning nodig bij stage verloskunde

Als studenten verloskunde stage lopen, hebben ze ondersteuning nodig om te leren en om vaardigheden en een professionele identiteit te ontwikkelen. Goede begeleiding (formeel of informeel) voor studenten verloskunde verbetert:

 • het vertrouwen van de student
 • identiteit
 • gevoel van verbondenheid
 • tijdmanagement
 • het vermogen om theorie aan praktijk te koppelen

Kwalitatieve studie naar relatie student en mentor

Er was nog onvoldoende bekend hoe je goed mentorschap kan creëren binnen de verloskunde. Daarom is in deze kwalitatieve studie binnen vijf verschillende ziekenhuizen in Sydney onderzocht hoe een goede relatie tussen student en mentor tot stand komt en zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Professionele vriendschap-relatie

Binnen deze studie was de mentor een ervaren verloskundige die begeleiding, ondersteuning en advies gaf aan verloskunde studenten via een ‘professionele vriendschap’-relatie. Het doel was om:

 • het integreren op de stageplek makkelijker te maken;
 • vertrouwen op te bouwen;
 • te helpen reflectieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen.

Zowel mentor als stagebegeleider

De student kreeg een mentor toegewezen naast de gebruikelijke ondersteuning van een dagelijkse stagebegeleider. De mentoren beoordeelden de studenten niet. Soms werkten de studenten samen met hun mentor, maar dit gebeurde alleen als zij toevallig in dezelfde dienst waren ingeroosterd. Van de mentor werd verwacht dat hij/zij gedurende drie jaar de relatie met de student continueerde.

Drie fases in ontwikkelen succesvolle relatie

In een periode van twaalf maanden werden twee maal meerdere focusgroepen gehouden, aangevuld met enkele interviews met 31 verloskundige mentoren en 24 verloskunde studenten. De resultaten tonen aan dat het ontwikkelen van een succesvolle relatie tussen de student verloskunde en de verloskundige mentor tijd kost en drie fases doorloopt.

 • De eerste fase is ‘het grote onbekende’. Van beide kanten is de relatie nog een onbekend terrein, waarbij alle verwachtingen nog niet besproken zijn.
 • De tweede fase is ‘bouwen aan de relatie’. Deze fase bestond uit drie subfases: het proberen te verbinden, het bekend worden en een insider aan je zijde. Waarbij doorzettingsvermogen, geruststelling en wederzijdse openheid belangrijke elementen bleken te zijn voor de relatie.
 • De derde fase is ‘de opwaartse spiraal’, waarbij een succesvolle relatie wederzijdse voordelen creëert voor zowel de student als de mentor.

Door een goede relatie tussen student en mentor vervaagde hiërarchische verschillen en verhoogde het vertrouwen en het leervermogen van de student. Voor de mentor gaf het een gevoel van tevredenheid een verschil te kunnen maken in het leven en de praktijk van de student.

Bijdragen aan woman-centered care

De auteurs merken op dat het opbouwen van een goede continue relatie tussen student en mentor vele overeenkomsten heeft met een goede continue relatie tussen de verloskundige en de zwangere vrouw. Goed mentorschap zou op die manier ook kunnen bijdragen aan het geven aan woman-centered care.