Dit artikel beschrijft hoe ervaren verloskundigen aankijken tegen (1) het functioneren van pas afgestudeerde verloskundigen, en (2) hun eigen ondersteunende rol aan hun nieuwe collega’s bij de overgang naar de praktijk.

Dit is het derde artikel van deze onderzoeksgroep over pas afgestudeerde verloskundigen en de start van hun loopbaan. Eerder lieten de auteurs zien dat het een hele overstap is van stage lopen als student naar volledig zelfstandig werken.

De aanpassing aan de nieuwe rol kan moeilijk zijn, vanwege het autonome karakter van het beroep en de vereiste verantwoordelijkheden. Steun van ervaren collega’s kan schaars zijn in hun nieuwe werkomgeving, ook omdat ze vaak beginnen als vervangende waarnemers en dan meestal solistisch werken.

De onderzoekers hielden zeven semi-gestructureerde focusgroepen met in totaal 46 ervaren verloskundigen uit de eerste en tweede lijn, met twee sessies per focusgroep. Er leek een kloof te zitten tussen verwachtingen en de praktijk. Ervaren verloskundigen verwachtten dat pas afgestudeerde verloskundigen zelfstandig en autonoom kunnen werken. In de praktijk troffen zij collega’s aan die gerustgesteld moesten worden over hun handelen en die overweldigd werden door de verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden. Ook ervoeren zij hun nieuwe collega’s als minder betrokken bij het werk en de praktijk dan zij zichzelf zien.

Wat betreft hun eigen ondersteunende rol viel op dat alleen in de ziekenhuisomgeving er een formele overgangsperiode is voor pas afgestudeerde collega’s. Verloskundigen erkenden dat het ondersteunen van nieuwe collega’s nodig en nuttig is, maar er bleken in de praktijk veel belemmeringen om daar vorm aan te geven.

Vooral het starten als waarnemend verloskundige maakt het organiseren van ondersteuning lastig. De onderzoekers bevelen aan dat de academies voor verloskunde hun studenten goed voorbereiden op de tijd en moeite die de overgang naar de praktijk zal vergen.

De KNOV is het project ‘support voor startende verloskundige‘ gestart voor het uitwerken van gerichte tools voor startende verloskundigen. Daarmee willen ze bereiken dat iedere startende verloskundige aanspraak kan maken op ondersteuning in de eerste jaren werken in de praktijk.