Elke verloskundige wordt met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag of er bij een pasgeborene een indicatie bestaat om glucosewaarden te controleren, en zo ja: door wie en hoe vaak? De dilemma’s rond glucosecontroles bij pasgeborenen in de eerste lijn en de discrepantie in beleid tussen de eerste- en tweedelijnspraktijk waren aanleiding om rond dit thema in Nijmegen een minisymposium te organiseren voor verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen uit de regio.